AGH oraz PZL Sędziszów podpisały list intencyjny ws. rozwoju fotowoltaiki

Spółka PZL Sędziszów poinformowała o podpisaniu w dniu 07.01.2021 roku listu intencyjnego z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie odnośnie wspólnych prac nad rozwojem technologii fotowoltaicznej. Współpraca pomiędzy biznesem a uczelnią przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich rozwiązań w zakresie technologii OZE, w tym fotowoltaiki oraz magazynów energii, produkowanych przez PZL Sędziszów.

PZL Sędziszów prowadząc działalność w zakresie produkcji modułów instalacji fotowoltaicznych zamierza podjąć działania w zakresie doskonalenia opracowywanych technologii fotowoltaicznych oraz wspomnianych magazynów energii.

Do prowadzenia działalności operacyjnej we wspólnych projektach biznesowych i edukacyjnych ze strony PZL Sędziszów wyznaczony został Stanisław Bajorski, Kierownik projektu paneli PV w PZL Sędziszów

Po stronie uczelni będzie to natomiast dr. hab. inż. Konstanty Marszałek,   prof. AGH. W badania realizowane przy współpracy ze spółką PZL Sędziszów zaangażowane będzie Centrum Fotowoltaiki (CF), jako jednostka pozawydziałowa działająca w strukturze Centrum Energetyki AGH.

„Podpisanie listu intencyjnego z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie to dla nas bardzo ważny krok w zakresie rozwoju i wdrożenia innowacji w obszarze technologii fotowoltaicznej oraz bateryjnej. Uczelnia posiada wiedzę, doświadczenie, zaplecze osobowe oraz infrastrukturę techniczną w zakresie opracowywania, badania i analizy rozwiązań konstrukcyjnych technologii fotowoltaicznych. Wierzymy, że podpisanie tego listu będzie początkiem owocnej współpracy przy zachowaniu wzajemnych korzyści” – komentuje Agnieszka Dec, Dyrektor Generalna w PZL Sędziszów.

Dodaj komentarz