BFF stawia na zrównoważony rozwój

BFF Banking Group, wiodący w Europie, niezależny, specjalistyczny podmiot finansowy zajmujący się zarządzaniem i faktoringiem bez regresu należności handlowych wobec sektora publicznego, usług związanych z papierami wartościowymi, bankowością i płatnościami korporacyjnymi, w swoich działaniach stawia przede wszystkim na zrównoważony rozwój. Grupa wybrała obiekt Castellana 81, aby powrócić do pracy biurowej w Hiszpanii po ponad roku pełnej operacyjności w trybie pracy zdalnej. Działalność Grupy nie jest wywiera znaczącego ryzyka, jednakże BFF dąży do zmniejszenia wpływu swojej działalności na środowisko.

Pierwszy taki budynek w Hiszpanii

Castellana 81 potwierdza dążenie BFF do zmniejszenia wpływu na środowisko i zapewnienia zdrowych warunków pracy swoim pracownikom. Obiekt uzyskał certyfikat Platinum LEED dla Core & Shell (2017) za standard ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz Gold WELL Building Standard w kategorii Core & Shell (2018) za zapewnienie najemcom zdrowych warunków pracy, stając się tym samym pierwszym budynkiem w Hiszpanii uznanym za najbardziej zrównoważony i piątym tego typu w Europie.

Postępująca relokacja biur w zielonych budynkach, sprzyjająca dobremu samopoczuciu pracowników i zmniejszająca wpływ na środowisko: Polska 2019, LEED(1) rating: Gold; Hiszpania 2020, ocena LEED(1): Platinum (maksymalna); Włochy: cel wyznaczony na 2023 r. Budynek charakteryzuje się również silnym zaangażowaniem w dostępność, integrację i różnorodność w miejscu pracy. W 2017 roku otrzymał DIGA (Wskaźnik Dostępności) z pięcioma gwiazdkami w kategorii budynków jednorodzinnych wybudowanych przed 2010 rokiem.

Javier Molinero Sánchez, Head of Spain, powiedział: „Jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu tej wiadomości, która ma kilka znaczeń dla wielu z nas. Zmiana biura była planowana na marzec 2020 roku, ale ponieważ pandemia uderzyła w Europę i praca zdalna stała się najbezpieczniejszą opcją dla zapewnienia dobrego samopoczucia i zdrowia naszych pracowników i ich rodzin, przenieśliśmy faktyczną przeprowadzkę na czas, kiedy sytuacja będzie bardziej kontrolowana i bezpieczna. Maj 2021 roku wyznacza ten nowy etap. Jesteśmy dumni, że zaczynamy od zielonego budynku. Castellana 81 jest dla nas wszystkich symbolem nadziei na bardziej zrównoważone, elastyczne, integracyjne i zdrowe środowisko”.

Xabier Barrondo, Dyrektor Generalny ds. Biznesu Gmp, powiedział: „Bardzo się cieszymy, że BFF Banking Group wybrała nasz budynek Castellana 81 na siedzibę swojej działalności w Madrycie w ramach polityki CSR. Pionierskie zaangażowanie Castellany 81 w zrównoważony rozwój, dostępność oraz zdrowie i dobre samopoczucie ludzi sprawia, że ta ikona hiszpańskiej architektury stanowi wyjątkową ofertę na madryckim rynku biurowym dla firm poszukujących najwyższego poziomu zrównoważonego rozwoju oraz przyciągania i zatrzymywania talentów”.

Wyniki finansowe za I kwartał 2021 r.

BFF Banking Group przedstawił wczoraj skonsolidowane wyniki finansowe za 1Q2021, pierwsze po połączeniu z DEPObankiem. Najważniejsze informacje to:

  • Finalizacja zamknięcia DEPObanku, konsolidacja księgowa i fiskalna od 1 marca 2021 r.
  • 184,3 mln euro raportowanego zysku netto, w tym 161,5 mln euro „alokacji ceny nabycia” ujemnej wartości DEPObank. 27,8 mln euro skorygowanego zysku netto, w tym DEPObank od 1/1/21, +8% r/r
  • Faktoring i pożyczki pod wpływem wysokiej płynności we Włoszech i Hiszpanii, przyspieszające kolekcję nie tylko należności głównych, ale również LPI (odsetek od opóźnionych płatności). Pozytywne wyniki sektora usług związanych z instrumentami kapitałowymi i bankowym systemem rozliczeniowym, który prawie wyszedł z kryzysu Covid-19.
    • W Polsce wzrost wartości portfela pożyczek klientów do 678 mln EUR z 674 mln EUR w 1Q202 r., tj. o 1% r/r
  • Bilans na poziomie 13,5 mld EUR, mniejszy o ok. 3,2 mld EUR w porównaniu z 31.12.2020 r. „sumy częściowej”, pomimo wyższych depozytów w banku depozytariuszu od 31.03.2021 r.: gotówka bankowa DEPOBanku z EBC zaczęła być wykorzystywana do spłaty istniejącego finansowania z BFF w ramach wdrożenia płynności DEPObanku w działalność BFF Factoring & Lending
  • Silna pozycja kapitałowa (wskaźnik CET1 na poziomie 17,3% i łączny wskaźnik kapitałowy na poziomie 21,7%), z 151 mln EUR kapitału powyżej 15% docelowego wskaźnika TC. Wskaźnik CET1 na poziomie 25,9% z uwzględnieniem naliczonych dywidend
  • Naliczona dywidenda za lata 2019, 2020, i IQ2021 zostanie wypłacona po uzyskaniu zgody regulatora
  • Zerowy koszt ryzyka oraz wskaźnik kredytów zagrożonych netto, z wyłączeniem włoskich gmin objętych nadzorem konserwatorskim 0,2%

Dodaj komentarz