Czym są IKE i IKZE? Podobieństwa i różnice

Czas emerytury to bez wątpienia taki okres w życiu, który każdy z nas powinien przeżyć jak najspokojniej i nie martwiąc się o swoje finanse. Niestety rzeczywistość w naszym kraju pokazuje, że nie zawsze będzie to możliwe. Państwowa emerytura z ZUS może się okazać niewystarczająca do zapewnienia takiego samego standardu życia, jak podczas pracy zawodowej. W takiej sytuacji możemy postawić na elementy trzeciego filaru planów emerytalnego, takie jak IKE i IKZE. Czym dokładnie są te produkty i jakie są podobieństwa i różnice między nimi?

Czym są IKE i IKZE?

Dzięki państwowej emeryturze możliwe jest kumulowanie środków finansowych na czas, kiedy z racji zdrowia i wieku nie będziemy mogli już dalej wykonywać swojej pracy zarobkowej. Niestety praktyka pokazuje, że system emerytalny w Polsce boryka się z wieloma problemami i kwota naszej emerytury może się okazać znacznie niższa, niż wypłata, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. Warto więc zabezpieczyć się na taką okoliczność poprzez III filar emerytalny – nieobowiązkowe produkty finansowe, których zadaniem jest wsparcie naszego budżetu podczas jesieni życia.

Jednym z elementów III filaru emerytalnego jest IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. Jego posiadacz może wpłacać na to konto część swoich dochodów, które w formie lokaty, akcji, obligacji, czy innych instrumentów finansowych będą czekać na jego przejście na emeryturę.

Podobnym produktem finansowym jest IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Podobnie jak IKE, służy ono do przetrzymywania odłożonych środków finansowych na późniejsze lata. Chociaż obie te opcje mają takie samo założenie, absolutnie nie możemy powiedzieć, że niczym nie różnią się od siebie. Jakie możemy wykazać podobieństwa i różnice pomiędzy IKE i IKZE?

IKE i IKZE – wysokość wpłat

Zarówno IKE jak i IKZE nie posiadają minimalnego limitu wpłat, więc na naszych kontach tego typu może trafiać co miesiąc nawet niewielka kwota. Inaczej jednak wygląda sytuacja z limitem górnym – IKE i IKZE nie są nieograniczone i ich użytkownik ma jasno wyznaczony limit kwoty, jaką może na nich umieścić każdego roku.

W przypadku IKE ta kwota to trzykrotność średniego krajowego wynagrodzenia. W 2022 roku użytkownik IKE może umieścić na swoim koncie 17 766 złotych. Górny limit wpłat na konto IKZE jest natomiast zależny od sposobu otrzymywania naszego dochodu – dla osób posiadających wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych kwota wpłat wyniesie 7 106,40zł, natomiast w przypadku przedsiębiorców będzie wynosiła 10 659,60zł.

Dziedziczenie IKE i IKZE

Zarówno IKE jak i IKZE mogą zostać przekazane komuś na drodze dziedziczenia, co sprawia, że nawet jeśli sami nie skorzystamy ze zgromadzonych na koncie środków finansowych, będą mogli to zrobić nasi bliscy. W obu przypadkach osoby dziedziczące konta IKE i IKZE są zwolnieni z podatku od spadków i darowizn, jednak jeśli kwota z konta IKZE nie trafi na inne konto IKZE, osoba, która ją odziedziczy, będzie zobowiązana do zapłaty 10% podatku dochodowego.

IKE, IKZE i podatki

Największe różnice pomiędzy IKE i IKZE znajdziemy na gruncie podatkowym. Zaletą obu tych inwestycji jest fakt, że ich użytkownicy mogą liczyć na ulgi w opłatach podatkowych, jednak wyglądają one nieco inaczej – poza tym, że przy wypłacie zarówno użytkownicy IKE i IKZE są zwolnieni z podatku Belki.

IKZE oferuje większe korzyści podatkowe, gdyż wpłaty na to konto mogą zostać odliczone od przychodu, czego nie można dokonać w przypadku IKE. Poza tym, różnice możemy spotkać także przy wypłacie zgromadzonych funduszy – w przypadku IKE będziemy musieli zapłacić 19% podatku dochodowego, natomiast w przypadku IKZE będzie on zależny od naszego systemu opodatkowania.

Dodaj komentarz