Księgowa – jaki jest jej zakres obowiązków?

Stanowisko księgowej związane jest bezpośrednio z finansami i rachunkowością. Ma bardzo duże znaczenie w każdej mniejszej lub większej firmie. Możliwe jest zatrudnienie księgowej na etacie w ramach umowy o pracę lub w innej formie – na umowę zlecenie. Zakres obowiązków na tym stanowisku jest zbliżony niezależnie od formy.

Czym w firmie zajmuje się księgowa?

Jeśli księgowa w Poraju jest samodzielnym specjalistą na tym stanowisku, ma dość dużo bardzo istotnych obowiązków. Musi przede wszystkim sporządzać regularne sprawozdania finansowe dla firmy. Przyjmuje wszelkie dokumenty księgowe i ewidencjonuje je, wprowadzając do swoich ksiąg. Wśród obowiązków znajdują się też sprawy podatkowe.

Prowadzenie księgowości to pojęcie bardzo ogólne, ale dość dokładnie odzwierciedla ważne obowiązki księgowej. Wszelkie ewidencje księgowe czy też księgi rachunkowe znajdujące się w firmie stają się dostępne dla głównej księgowej, która musi pilnować aktualności wpisów. Oczywiście dochodzi do tego obsługa obecnych w firmie programów do księgowości.

Co jeszcze składa się na księgowość firmową?

Wszelkie wspomniane obowiązki może wykonywać zatrudniony na etacie księgowy. Jeśli to niemożliwe, można zatrudnić specjalistów zewnętrznych, mianowicie biuro rachunkowe w Zawierciu. Wszystko wygląda wtedy bardzo podobnie. Biuro będzie np. prowadziło księgę przychodów i rzchodów, ewidencję kosztów podatkowych i wiele innych spraw.

Zarówno samodzielnemu księgowemu, jak i specjaliście z biura rachunkowego powierza się prowadzenie dodatkowych rozliczeń np. wynikających z udziału w projektach i przedsięwzięciach. Prowadzenie rachunkowości dla projektu również wymaga znajomości procedur, oprogramowania księgowego i określonych cech charakteru.

Księgowa – czy jest zatrudniana w każdej firmie?

Wiele firm prowadzi rozbudowaną księgowość i poza głównym księgowym zatrudniani są dodatkowi – np. młodsza księgowa. Pozwala to na właściwy podział obowiązków i zadbanie o to, by wszystkie rozliczenia i sprawozdania finansowe były przygotowywane w terminie. Oczywiście w mniejszych przedsiębiorstwach księgowy jest zazwyczaj jeden.

Podsumowując, obowiązki księgowej są mniej więcej podobne w każdym przedsiębiorstwie. Osoba taka zajmuje się rozliczeniami i wykonuje je w terminie, prowadzi ewidencję wpływów i wydatków, reguluje podatki.

Dodaj komentarz