Test Gallupa – czym jest i dlaczego warto z niego skorzystać?

Każdy chciałby osiągać maksimum swojego potencjału w pracy i innych aktywnościach podejmowanych na co dzień. By zbliżyć się do tego ideału trzeba koniecznie znać dobrze swoje mocne strony i słabości, a wbrew pozorom nie zawsze jest to dla nas oczywiste. Właśnie w tym celu powstał test Gallupa, zatem warto dowiedzieć się o nim nieco więcej!

Test Gallupa – co to takiego?

Test Gallupa to popularna nazwa testu CliftonStrengths, którego autorem był nie kto inny, niż Donald Clifton pracujący w Instytucie Gallupa – najstarszym instytucie badania opinii publicznej. Strengths oznacza silne strony człowieka, gdyż to właśnie na nich skupia się ten kwestionariusz. 

Będąc bardziej precyzyjnym, test Gallupa wyróżnia 34 atuty, wśród których 5 najbardziej intensywnych ma również największe znaczenie i powinno być  szczególnie rozwijane. Dalsze cechy, które pozornie można uznać za mniej ważne, pozwalają dostrzec gdzie jest największe pole do poprawy i gdzie mogą czyhać na nas zagrożenia.

Cechy określane przez test Gallupa nie są wyuczonymi wzorcami zachowań czy cechami osobowości, choć z tymi ostatnimi mogą być ściśle związane. Wszystkie atuty są wrodzone i co ważne, ich unikalna kombinacja daje dobry obraz tego, w jakich rejonach działalności będziemy sprawdzać się najlepiej, zwłaszcza na polu zawodowym. Kombinacja tych cech w istocie tak wyjątkowa, że statystycznie każda osoba dzieli ją tylko z około 1 inną na każde 30 milionów ludzi. To kolejny argument za tym, że każdy może być cenną, gdyż niepowtarzalną częścią każdego zespołu!

Na czym polega test Gallupa?

Przeprowadzenie testu nie jest trudne, lecz wymaga pewnego skupienia i uczciwego podejścia do kilku zasad. Przyda się także dłuższa chwila, gdyż może potrwać od pół godziny do maksymalnie godziny. Sam kwestionariusz to 177 zdań opisujących daną osobę, celem jest określenie w jakim stopniu zgadza się ona z naszym charakterem i sposobem radzenia sobie w życiu. Pytania dotyczą niemal każdej sfery życia, zatem w zestawieniu wyłoni się dość precyzyjny obraz. Co ważne, na każde pytanie jest 20 sekund tak, by odpowiedzi były intuicyjne i jak najlepiej odpowiadające rzeczywistemu stanowi rzeczy. 

Ze względu na jego złożoność, test Gallupa występuje zwykle w dwóch płatnych wersjach. Podstawowa obejmuje najważniejsze 5 najsilniejszych cech, które szczególnie warto rozwijać, zaś pełna wersja to kompletny zestaw 34 talentów. Ten drugi wybór wydaje się szczególnie dobry, jeśli chcemy kompleksowo poznać swoje atuty i potencjał, ale także słabości. Tym bardziej, że niektóre osoby mogą mieć w istocie więcej niż 5 talentów o podobnym rozkładzie natężenia – podstawowa wersja może nie wziąć tego pod uwagę.

Do czego przydaje się test Gallupa?

Test Gallupa jest chętnie wykonywany przez osoby indywidualne, ale coraz częściej stosują go firmy by zarówno pracownik, jak i jego przełożeni byli w stanie lepiej rozwijać potencjał i jakość współpracy, a co za tym idzie – zwiększali wydajność, zyski, a minimalizowali nieporozumienia. Jednak zdecydowanie można polecić test Gallupa każdemu, kto chce wiedzieć więcej o sobie i przede wszystkim jeszcze efektywniej rozwijać swój potencjał!

Dodaj komentarz