Audyty RODO – jak przebiegają?

W związku z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo tych informacji. Aby zabezpieczenia baz danych były możliwe, pomocne jest przeprowadzenie audytu RODO. Czym dokładnie jest audyt RODO i jak przebiega?

Audyty RODO – na czym polegają?

Przepisy RODO obligują firmy do ochrony i właściwego zarządzania danymi osobowymi. Aby zweryfikować, czy w przedsiębiorstwach prawidłowo wdrożono zasady związane z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, przeprowadza się audyty RODO.

Umożliwiają one sprawdzenie przysposobionych przez firmę zabezpieczeń pod kątem ich prawidłowości i skuteczności. Kontrola uwzględnia m.in. ocenę prawidłowości pracy administratora bezpieczeństwa informacji oraz sprawdzenie poziomu ochrony informacji w sieciach komputerowych.

Audyty biorą również pod uwagę analizę rejestru czynności RODO, jeśli jest on w danej firmie prowadzony. Istotne jest także sprawdzenie, czy wykorzystywane przez firmę klauzule są zgodne z przepisami.

Rodzaje audytów RODO?

Audyt RODO najlepiej przeprowadzić zarówno przed zastosowaniem odpowiedniej dokumentacji, jak i po wdrożeniu zgodnych z przepisami procedur. Pozwoli to na bieżące monitorowanie ochrony danych i uniknięcie ewentualnych kar.

Audyt okresowy to regularna analiza wdrożonych rozwiązań, którą przedsiębiorstwa przeprowadzają zazwyczaj raz w roku. Przeprowadzanie audytów ułatwiają m.in. elektroniczne systemy zarządzania danymi. Dzięki nim utrzymuje się porządek w firmie i na bieżąco kontroluje się poziom zgodności danych z przepisami.

W przypadku nowych działalności gospodarczych stosuje się audyt wstępny. Umożliwia on przygotowanie wszelkich czynności i strategii zarządzania danymi w firmie, aby od samego początku były one dostosowane do RODO.

Mimo że przepisy nie mówią jednoznacznie o konieczności przeprowadzania audytów, są one skuteczną formą kontroli danych. Dzięki nim możliwa jest weryfikacja stanu ochrony plików  w przedsiębiorstwie.

Dodaj komentarz