Bezpłatne 2-dniowe szkolenie online dla NGO

Podczas 2-dniowego (24-25 maja) szkolenia przybliżymy zagadnienia z zakresu konsultacji publicznych, tworzenia strategii, wyznaczania celów organizacji i pozyskiwania środków na wzmocnienie NGO. 

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z pełnym zaangażowaniem uczestników w ćwiczenia warsztatowe, w związku z czym osoby uczestniczące muszą posiadać komputer/smartfon z mikrofonem (mile widziana również kamera).

Pod okiem naszych ekspertów poszerzysz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  1. strategicznego planowania celów w zakresie procesu stanowienia prawa: misja i wizja, system wartości etycznych, diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej, ewaluacja;
  2. strategicznego planowania działań: metodologia opracowywania planów działań i harmonogramów, model CANVAS wykres Gantta, określanie ryzyka;
  3. procesu stanowienia prawa w Polsce i udziału NGO w konsultacjach publicznych: źródła prawa, podstawy prawne konsultacji publicznych, zasady budowania stanowiska do projektu aktu prawnego;
  4. pozyskiwania środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa: analiza problemów i potrzeb NGO, współpraca z administracją publiczną i sektorem prywatnym (w tym crowdfunding), zasady i tryby związane z pozyskiwaniem środków, konkursy grantowe.

Każdy z bloków szkoleniowych wzbogacony został o praktyczne ćwiczenia w mniejszych grupach. Podczas szkolenia stawiamy na wymianę zdań i pomysłów oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami.

Celem szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby mieli oni realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie prowadzone jest za pośrednictwem platformy Zoom.

Dodaj komentarz