Jakie korzyści niesie ze sobą ubezpieczenie na życie?

Podstawową funkcją ubezpieczenia na życie jest wypłacenie zadośćuczynienia rodzinie klienta w razie jego śmierci. Takie świadczenie jest ogromnym wsparciem dla bliskich, szczególnie jeśli ubezpieczony był żywicielem rodziny. Umowy mogą także zawierać dodatkowe opcje ofertowe, które przyniosą korzyści także w przypadku innych sytuacji życiowych. 

Ubezpieczenie na życie – dla kogo najlepsze?

Umowę na ubezpieczenie na życie może zawrzeć każdy zainteresowany, szczególnie jednak pomocna jest ona dla klientów, którzy założyli już swoje rodziny. Warto także zdecydować się na polisę w momencie zaciągnięcia dużego kredytu, by w razie zgonu nie obarczać bliskich jego spłatą. Dzięki takiej polisie członkowie rodziny otrzymają wsparcie finansowe w razie śmierci ubezpieczonego. Środki te będą pomocne w organizacji pochówku, spłaty zobowiązań zmarłego czy zapewnieniu godnych warunków do życia. W zależności od wybranej oferty, ubezpieczenie na życie może mieć także dodatkowe właściwości.

Jakie są dodatkowe oferty ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie to nie tylko zabezpieczenie stabilności finansowej rodziny zmarłego ubezpieczonego. Polisa może być wzbogacona o dodatkową ochronę także w innych sytuacjach życiowych. Powiększony zakres ochrony może obejmować chociażby wypłatę świadczenia na sfinalizowanie ewentualnych konsekwencji nieszczęśliwych wypadków, takich jak na przykład rehabilitacja, leczenie czy zakup sprzętu potrzebnego do funkcjonowania. Tradycyjne ubezpieczenie na życie może być uzupełnione zatem o takie dodatki do umowy, jak pomoc finansowa w przypadku:

  • pobytu w szpitalu;
  • operacji chirurgicznej;
  • urodzenia dziecka;
  • poniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • nieszczęśliwego zdarzenia w miejscu pracy.

Jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie na życie?

Aby wybrać najlepszą ofertę polisy na życie, należy przejrzeć jak najwięcej produktów różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Pod uwagę należy brać wielkość składki, całkowitą sumę ubezpieczenia, zakres ofertowy produktu, okres karencji oraz listę wyłączeń od odpowiedzialności. W tym celu można posłużyć się internetowymi rankingami, które zbierają wszystkie oferty polis i sortują rozwiązania najlepiej pasujące do wskazanych wcześniej preferencji. Warto także umówić się na rozmowę z agentem, który po przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu doradzi najlepszą ofertę dla danego klienta. Warto skorzystać z tej opcji i nie decydować się na pierwszą, lepszą umowę.

Wyłączenia od odpowiedzialności – co to jest?

Niezależnie od tego czy myślimy o zakupie ubezpieczenia na życie czy zwykłego OC samochodu, firma przedstawia listę sytuacji, w wyniku których wypłata świadczenia nie będzie możliwa. W przypadku polisy na życie najczęściej wymieniane są takie sytuacje jak śmierć w wyniku samookaleczenia, spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu, umyślnego działania ubezpieczonego, popełnienia przestępstwa czy wykroczenia przez uposażonego.

Dodaj komentarz