Podwyższenie ratingu Moody’s dla BFF

BFF ma drugą najwyższą klasę ratingu dla długoterminowych depozytów bankowych wśród włoskich banków, po podwyższeniu ratingu przez Moody’s. Po przejęciu i połączeniu z DEPObank, agencja Moody’s podwyższa długoterminowy rating depozytów bankowych BFF do „Baa2”, a rating BCA do „Ba2” i zmienia perspektywę ratingów długoterminowych na stabilną. Długoterminowy Rating BFF zmienia się na „Ba2” jako bezpośrednia i algebraiczna konsekwencja większego bilansu.

Piergiorgio Bicci, Wiceprezes, CFO, powiedział: „Po raz kolejny decyzja Moody’s potwierdza solidność finansową BFF. Po fuzji z DEPObank, zajmujemy 2 miejsce pod względem długoterminowego ratingu depozytów bankowych wśród włoskich LSI ocenianych przez Moody’s. Pomimo wymagającego czasu, jaki przeżywaliśmy w ostatnim roku w związku z pandemią Covid-19, pozostajemy jednym z najbardziej rentownych i najlepiej skapitalizowanych banków w Europie oraz największą specjalistyczną grupą finansową we Włoszech”.

Agencja Moody’s 21 kwietnia 2021 r.:

  • podniosła długoterminowy rating depozytów bankowych BFF Bank S.p.A. („BFF” lub „Bank”) do „Baa2” z „Baa3” z perspektywą stabilną (z pozytywnej), co oznacza drugą najwyższą klasę ratingu wśród wszystkich włoskich banków ocenianych przez Moody’s;
  • podniosła Podstawową Ocenę Kredytową („BCA”) BFF do poziomu „Ba2” z „Ba3”, drugiego najwyższego ratingu wśród włoskich mniej znaczących instytucji (LSI) ocenianych przez Moody’s, w celu odzwierciedlenia opinii agencji, że po przejęciu DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. („DEPObank”), BFF będzie nadal generować solidne zyski przy zachowaniu niskiego ryzyka aktywów. Moody’s dostrzega pewne korzyści dla profilu finansowania i płynności BFF w związku z nabyciem DEPObank, jako że Bank uzyskał dostęp do obszernej bazy depozytowej i dużego zasobu płynnych aktywów;
  • obniżyła długoterminowy rating BFF do „Ba2” z „Ba1” z perspektywą stabilną (z rozwijającej się), ze względu na niższy udział skonsolidowanego długu nadrzędnego w stosunku do sumy aktywów bankowych, co jest bezpośrednią i algebraiczną konsekwencją większego bilansu po połączeniu z DEPObank;
  • obniżyła długoterminowy rating BFF do „Ba2” z „Ba1” z perspektywą stabilną (z rozwijającej się), ze względu na niższy stosunek skonsolidowanego długu uprzywilejowanego do całkowitych aktywów banku, co jest bezpośrednią i algebraiczną konsekwencją większego bilansu po połączeniu z DEPObank;
  • Moody’s zmienił perspektywę długoterminowych ratingów na Stabilną, odzwierciedlając swoją opinię, że BFF utrzyma wysoką jakość aktywów, dobry poziom zysków i solidny profil finansowania w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy. Moody’s uważa również, że BFF jest mniej narażony niż inne włoskie banki komercyjne na ryzyko związane z pandemią koronawirusa, dzięki swojemu modelowi biznesowemu.

Zmiany ratingowe Moody’s wynikają z (i) zamknięcia transakcji przejęcia DEPObank w dniu 1 marca 2021 roku, (ii) skutecznego połączenia poprzez włączenie DEPObank do BFF w dniu 5 marca 2021 roku, jak również (iii) zatwierdzenia „Planu Finansowego 2021-2023 Grupy Bankowej BFF”, który został przedstawiony rynkowi w dniu 15 marca 2021 roku.

Dodaj komentarz