Usługi faktoringowe — poznaj ich rodzaje

Rynek usług faktoringowych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, ponieważ odpowiada na codzienne problemy przedsiębiorców, pozwalając im zwiększać płynność finansową. Coraz więcej firm korzysta z tej możliwości finansowania swojej działalności. Rozwiązanie to doceniają zwłaszcza mikro i małe firmy. Jakie są rodzaje usług faktoringowych? Podpowiadamy.

Faktoring pełny

Faktoring pełny nazywany jest również właściwym lub bez regresu. W tym przypadku całą odpowiedzialność za wykupioną należność przejmuje na siebie faktor. Z kolei faktorant, który sprzedaje fakturę i otrzymuje za nią pieniądze, nie musi się już interesować tym, czy jego kontrahent spłacił firmie faktoringowej należność w terminie. W takim przypadku podaje jedynie zmieniony numer konta, na który jego kontrahent musi przelać pieniądze. W razie jakichkolwiek problemów z wypłacalnością wówczas windykacją i kwestiami prawnymi zajmuje się faktor. Zabezpieczeniem zazwyczaj jest wtedy polisa ubezpieczeniowa. Jest to więc forma szczególnie polecana przedsiębiorcom, którzy dynamicznie rozwijają swoją działalność.

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny nazywany jest również niewłaściwym lub z regresem. W tym przypadku to przedsiębiorca, który odsprzedał faktury swoich kontrahentów, musi zadbać o to, aby przelali oni pieniądze na konto faktora w terminie. Jeżeli nie spłacą zobowiązań, wówczas faktorant jest zobowiązany do przekazania zwrotu pieniędzy otrzymanych od firmy faktoringowej w ramach danej umowy i faktury. Dodatkowo sam musi dochodzić swoich roszczeń i zająć się windykacją niespłaconego rachunku. Z takiej usługi zazwyczaj korzystają przedsiębiorstwa, które są już dość długo na rynku i dobrze znają swoich kontrahentów, dlatego też mogą sobie pozwolić na pewne ryzyko.

Faktoring mieszany

Faktoring mieszany łączy w sobie cechy wersji pełnej i niepełnej. W takiej sytuacji i przedsiębiorca i firma faktoringowa są obciążone ryzykiem. Oznacza to, że faktor odpowiada za niewypłacalność kontrahentów do pewnej kwoty, która została określona w umowie. Z kolei po jej przekroczeniu odpowiedzialność ta przechodzi na faktoranta, czyli wtedy obowiązują już zasady wynikające z faktoringu niepełnego.

Faktoring można również podzielić ze względu na instytucje, które udzielają finansowania — bankowe i pozabankowe. Ten pierwszy jak sama nazwa wskazuje, oferują banki. Stawiają one jednak duże wymagania przed przedsiębiorcami i wymagają od nich historii kredytowej. Z kolei pozabankowe instytucje takie jak https://pragmago.pl/ zwykle analizują jedynie sytuację finansową dłużników i podejmują współpracę również z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a także tymi, które na rynku funkcjonują od niedawna.

Dodaj komentarz