Whirlpool ogłasza wyniki za pierwszy kwartał i podnosi prognozę na cały rok

Wzrost sprzedaży netto o ~24% dzięki stałemu popytowi w branży oraz działaniom w zakresie kształtowania cen w oparciu o koszty. Marża zysku netto w ujęciu GAAP wyniosła 8,1% (wzrost o 450 punktów bazowych), a marża EBIT(2) w ujęciu ciągłym (nie-GAAP)(2) wyniosła 12,4% (wzrost o 620 punktów bazowych), przy dwucyfrowym wzroście przychodów i EBIT we wszystkich regionach.

 • Dostarczone środki pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 182 mln USD, zaś wolne przepływy pieniężne(4) były na poziomie 132 mln USD, za sprawą wysokich zysków i zdyscyplinowanemu zarządzaniu kapitałem obrotowym.
 • Podwyższenie prognozy na cały rok 2021: zysk na akcję rozwodnioną ma wynieść od 23,10 USD do 24,10 USD
  w ujęciu GAAP oraz od 22,50 USD do 23,50 USD w ujęciu bieżącym(1), zaś środki pieniężne z działalności operacyjnej to 1,70 mld USD, a wolne przepływy pieniężne(4) to ok 1,25 mld USD.
 • Podwyższenie kwartalnej dywidendy do 1,40 USD na akcję w dniu 19 kwietnia 2021 r., co stanowi dziewiąty
  z rzędu rok pod znakiem zwiększania dywidendy.
 • Zwiększenie uprawnień do wykupu akcji własnych o 2 mld USD do ~2,4 mld USD.

BENTON HARBOR w stanie Michigan, USA – Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) czołowy producent dużego AGD na świecie ogłosił wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 r.

„Nasze wyniki za pierwszy kwartał dobitnie potwierdzają, że potrafimy działać zwinnie i jesteśmy odporni nawet w sytuacji niedoboru podzespołów i presji inflacyjnej” – stwierdził Marc Bitzer, Prezes i Dyrektor Generalny Whirlpool Corporation. „Utrzymujący się silny popyt wśród konsumentów oraz nasze niedawne działania dotyczące opierania cen na kosztach dają nam pewność, dzięki której możemy znacząco podnieść prognozy koncernu na cały rok.”

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Wyniki za pierwszy kwartał 2021 r. 2020 po korekcie(5)

 

 zmiana  
Sprzedaż netto (mln USD) 5,358 4,325 1,033 23,9%
Sprzedaż netto bez uwzględniania różnic kursów walut obcych (mln USD) 5,370 4,325 1,045 24,2%
Zysk netto GAAP dostępny dla Whirlpool (mln USD) 433 154 279 181,2%
Bieżący EBIT(2) (mln USD) 664 269 395 146,8%
Zysk GAAP na akcję rozwodnioną 6,81 2,45 4,36 178,0%
Bieżący zysk na akcję rozwodnioną(1) 7,20 2,86 4,34 151,7%
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE        

Przepływy pieniężne za cały rok 2021 r. narastająco 2020 narastająco

po korekcie(5)

zmiana
Środki pieniężne dostarczone (wykorzystane) do działalności operacyjnej (mln USD) 182 (814) 996
Wolne przepływy pieniężne(4) (mln USD) 132 (870) 1.002
       

Najistotniejsze dane za kwartał

 • W I kwartale zysk na akcję rozwodnioną(1) w ujęciu GAAP i bieżącym (nie-GAAP) wyniósł odpowiednio 6,81 USD i 7,20 USD, dzięki działaniom marketingowym i wyższym wolumenom.
 • Zrealizowaliśmy nasz cel dotyczący długoterminowej dźwigni zadłużenia brutto na poziomie 2,0x.

„W przedmiotowym kwartale udało nam się wygenerować dodatnie przepływy pieniężne dzięki wysokim zyskom netto oraz zdyscyplinowanemu zarządzaniu kapitałem obrotowym” – oznajmił Jim Peters, Dyrektor Finansowy Whirlpool Corporation. „Cieszymy się, że możemy zwiększyć o 2 miliardy dolarów uprawnienia do wykupu akcji własnych, a nasza dywidenda rośnie dziewiąty rok z rzędu, co świadczy o naszym nieustającym zaangażowaniu w zwracanie kapitału akcjonariuszom.”

Dane dotyczące regionu emea

 

Europa, Bliski Wschód i Afryka

 

Q1 2021

 

Q1 2020

 

Zmiana

Zmiana z wyłączeniem wpływu kursów walut
Sprzedaż netto ($M) 1.171 879 33,2% 25,0%
EBIT(3) ($M) 21 (15) NI
 • Wzrost przychodów bez uwzględnienia wpływu kursów walut o 25% za sprawą wzrostu wolumenu, przewyższającego popyt w branży.
 • Marża EBIT(3) na poziomie 1,8% (w porównaniu do 1,7% w analogicznym okresie roku poprzedniego), dzięki znacznemu wzrostowi przychodów i zdyscyplinowanemu ograniczaniu kosztów.

„Nasze wyniki za pierwszy kwartał w regionie EMEA demonstrują skuteczność podejmowanych przez nas na bieżąco działań strategicznych w tym regionie” – stwierdził Gilles Morel, Wiceprezes Wykonawczy i Prezes na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w Whirlpool Corporation. – „Odnotowaliśmy solidny dwucyfrowy wzrost przychodów (w porównaniu z poprzednim rokiem, a także rokiem 2019), prowadzący do zwiększenia udziałów w kluczowych krajach.  Wraz z efektywnym zarządzaniem kosztami, ten wzrost przychodów pozwolił nam znacząco poprawić EBIT rok do roku i zamknąć trzeci z rzędu kwartał pod znakiem rentownego wzrostu w tym regionie.”

Prognoza na cały rok

 • Zwiększenie wzrostu sprzedaży netto w całym roku 2021 do 13% z poziomu ~6% (nie uwzględniono wpływu kursów walut na sprzedaż netto w przyszłych okresach).
 • Zwiększenie zysku GAAP na akcję rozwodnioną do 23,10-24,10 USD z 17,80-18,80 USD.
 • Wzrost zysku bieżącego na akcję rozwodnioną(1) z 19,00 USD do 20,00 USD do 22,50 USD z 23,50 USD.
 • Wzrost środków pieniężnych z działalności operacyjnej do 1,70 mld USD z 1,55 mld USD.
 • Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (4) do ~1,25 mld USD z 1 mld USD lub wyższej kwoty.
 • Skorygowana stawka podatkowa (nie-GAAP) i stawka GAAP pozostają bez zmian na poziomie 24-26%.

(1) Uzgodnienie bieżącego zysku na akcję rozwodnioną, nie-GAAP, z raportowanym zyskiem netto na akcję rozwodnioną dostępnym dla Whirlpool oraz inne ważne informacje, znajdują się w pełnej informacji prasowej dostępnej na stronie www: investors.whirlpoolcorp.com/home.

(2) Uzgodnienie zysku przed odsetkami i podatkami (EBIT) i bieżącego EBIT, środków finansowych nie-GAAP, z raportowanym zyskiem netto dostępnym dla Whirlpool, a także uzgodnienie marży EBIT i bieżącej marży EBIT, środków finansowych nie-GAAP, z marżą zysku netto i innymi ważnymi informacjami, znajduje się w pełnej informacji prasowej dostępnej na stronie www: investors.whirlpoolcorp.com/home.

(3) EBIT według segmentów przedstawia nasz skonsolidowany EBIT w rozbiciu na segmenty sprawozdawcze Spółki i jest miarą używaną przez głównego decydenta operacyjnego zgodnie z ASC 280. Skonsolidowany EBIT obejmuje również korporacyjne „Inne pozycje/Wyksięgowania” w wysokości (67) mln USD i (42) mln USD odpowiednio za pierwsze kwartały 2021 r. i 2020 r.

(4)Uzgodnienie wolnych przepływów pieniężnych, nie-GAAP, do środków pieniężnych dostarczonych (wykorzystanych) do działalności operacyjnej i innych ważnych informacji, znajduje się w pełnej informacji prasowej dostępnej na stronie www: investors.whirlpoolcorp.com/home.

(5)Zgodnie ze skorygowaną sprawozdawczością – od 1 stycznia 2021 roku Spółka zmieniła zasadę wyceny zapasów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych z zasady „ostatnie weszło, pierwsze wyszło” („LIFO”) na zasadę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” („FIFO”). Wszystkie wcześniejsze okresy zostały skorygowane wstecznie w celu uwzględnienia skutków tej zmiany. Informacje zawarte w tabelach zostały zaktualizowane w celu odzwierciedlenia wstecznej zmiany rachunkowości. Więcej informacji można znaleźć
w Uwagach 1 i 4 do raportu kwartalnego Whirlpool na formularzu 10-Q za kwartał zakończony 31 marca 2021 r.

(6)Przy założeniu, że częściowa oferta przetargowa Galanz na większościowy pakiet udziałów w Whirlpool China zostanie pomyślnie zamknięta w drugim kwartale 2021 roku.

Dodaj komentarz